Firma Nuseti Polska
zleci wykonanie prac jednostkom z kategorią naukową A,B lub A+

Przedmiot zamówienia:
- opracowanie systemu grzewczego i wykonanie formy samogrzewczej do produkcji ram rowerowych z włókna węglowego,
- opracowanie elektronicznego systemu sterowania przekładnią rowerową wraz z wykonaniem kompletnej przekładni,

Kryteria oceny:
- cena wykonania usługi,
- trermin wykonania usługi (najpóźniej do końca marca 2016),

Zainteresowane jednostki prosimy o kontakt na adres info@nuseti.com
Oferty prosimy przesyłać do 29 grudnia 2015.

© NUSETI LTD 2014

info@nuseti.com - contact us